Kulturen är gränslös. Nationsgränser, länsgränser, kommungränser eller gränser mellan institutioner har ingen möjlighet att stoppa den levande kulturen. En kultur som bärs upp av en levande idé och en vision slår sig igenom alla konstgjorda hinder.

I en tid av neddragningar, snålhet och konkret lönsamhetstänkande blåser kulturvinden än varmare och är än mer målinriktad än tidigare. Vinden slår upp dörrarna hos olika kulturinstitutioner och manar försiktigt till kontakt, samtal och samarbete.

Samtalen innehåller urgamla sanningar: Att människan kan tala, känna och tänka och att hon har idéer om en levande kultur som hon vill föra vidare från människa till människa.